Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 13.12.2012 uuden energiatodistuslain sisällön.

Energiatodistuslaki koskee myös ennen vuotta 1980 rakennettua pientaloa (1.7.2017 alkaen)

Vanhoja pientaloja ei olisi pitänyt ottaa lainpiiriin tai ainakin todellinen energiankulutus olisi pitänyt huomioida laissa.
Täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä oli ympäristövaliokunnan mietintö (YmVM 8/2012), jossa valiokunta puolsi hallituksen esityksen hyväksymistä muutamin täsmennyksin. Valiokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi myös lausumaa, jossa kannetaan huolta energiatodistusten hinnoista ja laadusta. Ympäristöministeriön edellytetään seuraavan tilannetta ja laativan asiasta selvityksen valiokunnalle.
Uuden lain myötä energiatodistukset tulevat pakolliseksi myös vanhoille pientaloille, jos niitä myydään tai vuokrataan. Pientalojen kiinteistökauppoja, joihin uusia säännöksiä sovelletaan siirtymäajan jälkeen, on noin 20 000 vuosittain. Jos kysymyksessä on ennen vuotta 1980 valmistunut pientalo, säännöksiä sovelletaan vasta 1.7.2017 alkaen.

Vasaramäen koulun oppilaita ei saa siirtää muualle

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/436754/Vasaramaen+koulun++oppilaita+ei+saa+siirtaa+muualle

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta pohtii vuoden alussa vuosien 2013–2020 opetusratkaisuja. Esityksessä kerrotaan muun muassa, että uuden Hirvensalon koulun rakentamisen vuoksi Vasaramäen koulun 7–9-luokkalaiset siirtyvät huonokuntoisesta ja tarpeettoman suuresta tilasta Luostarivuoreen. Järjestelyä puolletaan ajatuksella, että koulu voidaan purkaa ja tontti hyödyntää muihin tarkoituksiin.

Järjestely tosin pidentäisi oppilaiden koulumatkaa ja lisäisi kouluun kuljettettavien oppilaiden määrää kuljetusvelvollisuuden piiriin. Esityksessä todetaan myös, että uuden Skanssin alueen tilanne jää tältä osin kokonaan huomioimatta. Jos Luostarivuoreen rakennetaan 650 opiskelijan lukio, ei taloon mahdu enää Vasaramäen koulun oppilaita. Tällöin näille on joko saneerattava Kupittaan koulutalon tilat tai rakennettava uudet tilat.

Mielestämme Vasaramäen yhtenäiskoulun, Syreenin yksikköön (Kupittaan koulutalo) jää tyhjää tilaa, kun lukio siirtyy koulun tiloista pois syksyllä 2013. Yksikköön jää reilut 300 7–9-luokkalaista oppilasta. Tällä hetkellä 7–9-luokan oppilaat käyttävät myös koulun toisen yksikön tiloja, koska tiloja ei ole riittävästi. Lisäksi Vasaramäen koulussa alkaa lisäopetus ”9+-luokka”, joka tarvitsee myös lisätilaa. Näin ollen tarpeetonta tilaa ei jää kovinkaan paljon: päinvastoin tilat tulevat nykymitoituksen tasolle. Kuntoselvityksen mukaan rakennuksessa voidaan vielä opettaa.

Vasaramäen koulun 7–9-luokan oppilaita ei tule siirtää muualle, koska tällöin hyväksi havaittu yhtenäiskoulumalli rikotaan. Järjestelmä toimii nyt loistavasti. Kiitos siitä kuuluu rehtorille, opettajille, muulle henkilökunnalle, aktiivisille huoltajille sekä tietysti oppilaille.

Vasaramäen alueella on neuvola, päiväkoti ja yhtenäiskoulu. Miksi hyvää toimivaa kokonaisuutta tulisi pilkkoa? Muutama vuosi sitten selvityksessä kerrottiin, kuinka oppilasmäärät tulevat alentumaan lähivuosina. Olimme tällöin eri mieltä asiasta ja kuinka nyt kävikään. Oppilasmäärät eivät ole alentuneet vaan pysyneet kutakuinkin samalla tasolla. Vasaramäkeen ja Vasaramäen läheisyyteen tulee uusia asuntoja jatkuvasti – Skanssin alueen lisäksi muun muassa Rakuunapuistoon (Hautausmaantien varteen) ja Villenpuistoon (Uuudenmaantien varteen). Oppilasmäärät eivät ainakaan vähene lähiaikoina.

Paras vaihtoehto olisi mahdollisimman pikainen lisätilojen rakentamisen aloittaminen. Lisätilat tulisivat Lehmuksen yksikön viereen Vasaramäen koulun 7–9-luokkalaisille. Tämä tehostaisi entisestään yhtenäiskoulumallia. Samalla liikenne- ja pysäköintijärjestelyt voidaan suunnitella uusiksi ja huomioida monia asioita, jotka on aiemmin jätetty huomioimatta. 7–9-luokkalaisia ei tarvitse välillä siirtää mihinkään, koska nykyisessä rakennuksessa voi aivan hyvin opettaa.

Tomi Viitanen, Vaskun vanhemmat, pj. Vasaramäen Omakotiyhdistys, pj.