Turun panostettava päivähoitoon ja kouluikäisiin lapsiin

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/1074156217/Turun+panostettava+paivahoitoon+ja+kouluikaisiin+lapsiin

Turun päättäjät miettikäähän mitä nyt kaavailtu vyönkiristys opetustoimessa tarkoittaa oppilastulevaisuudessa? Luokkakoot kasvavat ja tästä seuraa oppimis-, tarkkaavaisuus-, ym. häiriöiden lisääntyminen. Kun oppilaalle tulee oppimisvaikeuksia tarvitsee hän tukiopetusta. Tukiopetus aloitetaan heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu. Kun tukiopetuksen määrä lisääntyy entisestään huomattavasti aiheutuu siitä lisäkuluja vai antavatko opettajat tukiopetusta omalla ajalla ilman palkkaa? Tuskinpa?

Panostaminen lapsiin olisi hyvä sijoitus tulevaisuuteen ja samalla se lisäisi lapsiperheiden pysyvyyttä Turussa. Vai onko tarkoitus päästä meistä lapsiperheistä eroon? Mikäli Turku nyt kohdistaa säästöleikkurinsa lapsiin, tulee lasten ongelmat lisääntymään entisestään.

Päättäjillä ei myöskään taida olla mitään käsitystä millaista on opettaa luokkaa, jossa on esimerkiksi 23 oppilasta, entä jos määrä kasvaa jopa 30 oppilaan ryhmiin? Ehdotus: pannaan joku päättäjä viikoksi opettajan hommiin.

Mikä motivaatio on yhdeksäsluokkalaisilla mennä jatkokoulutukseen, jos oppimisvaikeudet ovat alkaneet jo ala-asteella? Motivaatiota ei välttämättä ole, mutta järjestelmä ”pakottaa” jatkokoulutukseen. Nuori aloittaa opiskelun, mutta joutuu keskeyttämään opiskelun, koska ei pysy opetuksen tahdissa tai jopa erotetaan koulusta, koska on ”häirikkö”.

Jos lapset saavat päiväkodista alkaen hyvän pohjan elämälleen ja tapakasvatus (mikä on oikein, mikä väärin)jatkuu aina yläasteen loppuun asti heidän on helppo jatkaa opintojaan. Kun lapsiin ja nuoriin panostetaan paljon alkutaipaleella, alkavat säästöt näkyä, mutta vasta myöhemmin. Leikkauksissa on se hyvä puoli, että tulosta syntyy heti eli säästöä tulee. Mutta parin vuoden päästä siitä maksetaan moninkertainen hinta.

Eihän Turku käytä opetuksen valtionapuja budjetissa muihin kohteisiin? Esitän leikkauksien sijaan lisää rahaa perusopetukseen!

Tomi Viitanen

Varapuheenjohtaja Vasaramäen koulun vanhempainyhdistys ry