Hulevedestä lisää

Hauska juttu mutta parissa päivässä käsitykseni hulevesimaksusta muuttui täysin. On tosiaan totta että Turun vesilaitos on hieman alentanut jätevesimaksua ja todennäköisesti alentaa maksua vielä hieman joka kompensoi mahdollisesti tulevaa hulevesimaksua.

Hulevesimaksu on kohdennettu maksu, sillä rakennetaan, saneerataan ja ylläpidetään hulevesijärjestelmää, jotta kaupunki pysyy kuivana ja turvallisena. Hulevesijärjestelmä kuuluu kaupungin vastuulle ja ilman toimivaa hulevesijärjestelmää katumme olisivat jokia.

Miksi maksuperusteeksi on sitten päätetty ottaa kiinteistön kokoon ja katettuun pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun? Sen on katsottu olevan oikeudenmukaisin vaihtoehto, koska tällöin kaikki maksaa myös yritykset. Mikäli maksu otettaisiin vaikka kiinteistöveroa nostamalla, tällöin raha ei olisi ”korvamerkittyä” ja kustannuksiin eivät osallistuisi kaikki.

Mikäli esim. ajatellaan omakotitonttia (kiinteistöä), niin tällä hulevesimaksulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa johdatetaanko hulevesia pois tontilta vai imeytetäänkö ne tontilla. Asia pitää ajatella hieman laajemmin, mitä jos kaduillamme ei tosiaan olisi viemäröintiä? Meillä tosiaan olisi hulevesi ongelma.

Lisäksi pitää kuitenkin muistaa että hulevesiä EI SAA JOHDATTAA NAAPURITONTILLE ELI EI MYÖSKÄÄN KATUALUEELLE. Pienillä tonteilla imeytys ei onnistu mitenkään siten että vesi pysyy vain omalla tontilla. Mikäli olet hulevesiviemärin asentanut tai olette saneeraamassa jätevesiviemäriä kannattaa aina edelleen laittaa hulevesiviemärille oma putki valmiiksi.

Maksutaulukko on tehty luokittelemalla kiinteistöt käyttötarkoituksen mukaan neljään eri luokkaan. Pientalojen kohdalla maksuksi on ehdotettu 50€, mikä on helppoa ja järkevää. Ajatelkaa jos kaupunki olisi alkanut selvittää montako prosenttia kiinteistöstä (tontin koosta) on katettua ja tehnyt siihen monimutkaisen laskentakaavan jolla maksu määräytyisi. Ei siitä tulisi mitään muuta kuin kallista. Maksutaulukko on yksinkertainen ja selkeä.

En tiedä osasinkoa avata asiaa tyhjentävästi mutta yritys oli kova ja keskustelen asiasta mielelläni lisää.