TOK – Vaalit 2020

215 TOK - Vaalit 2020

Vaaleja varten Turun Osuuskauppa on jaettu kahteen jäsenalueeseen. Asiakasomistajat äänestävät edustajistoon jäsenet omilta jäsenalueiltaan. Jäsenalueiden ulkopuolella asuva asiakasomistaja voi äänestää kumman tahansa jäsenalueen ehdokasta.

Jäsenalue 1 – valitaan 46 edustajiston jäsentä: Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Raisio, Rusko, Turku            

Jäsenalue 2 – valitaan 14 edustajiston jäsentä: Aura, Kustavi, Loimaa, Parainen, Mynämäki, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pöytyä, Sauvo, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

Vaalit pidetään posti- ja nettiäänestyksenä. Äänestyslipuke ja äänestysohjeet toimitetaan Turun Osuuskaupan äänioikeutetuille jäsenille ennen äänestyksen alkua maaliskuussa. Vaalien tulos julkaistaan 8.4.2020.

Äänestysaika postitse: 16.-31.3.2020, äänestysaika verkossa 16.-31.3.2020

Kellojen siirto voi loppua jo vuonna 2019

Vuodet vierivät ja viisareita siirretään edelleen, toivotaan että kellojen siirto loppuu vihdoin ja viimein. Asiasta kirjoittaa Turun Sanomat 12.9.

”Kellojen siirto kesä- ja talviaikaan voi loppua jo ensi vuonna, ehdottaa Euroopan komissio. Komissio myös odottaa, että jokainen EU-maa imoittaa, haluavatko ne noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa. Tästä päätöksestä on ilmoitettava komissiolle viimeistään ensi vuoden huhtikuussa. Näin ollen viimeinen pakollinen siirtyminen kesäaikaan tapahtuisi sunnuntaina 31.3.2019…”

 

Hulevedestä lisää

Hauska juttu mutta parissa päivässä käsitykseni hulevesimaksusta muuttui täysin. On tosiaan totta että Turun vesilaitos on hieman alentanut jätevesimaksua ja todennäköisesti alentaa maksua vielä hieman joka kompensoi mahdollisesti tulevaa hulevesimaksua.

Hulevesimaksu on kohdennettu maksu, sillä rakennetaan, saneerataan ja ylläpidetään hulevesijärjestelmää, jotta kaupunki pysyy kuivana ja turvallisena. Hulevesijärjestelmä kuuluu kaupungin vastuulle ja ilman toimivaa hulevesijärjestelmää katumme olisivat jokia.

Miksi maksuperusteeksi on sitten päätetty ottaa kiinteistön kokoon ja katettuun pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun? Sen on katsottu olevan oikeudenmukaisin vaihtoehto, koska tällöin kaikki maksaa myös yritykset. Mikäli maksu otettaisiin vaikka kiinteistöveroa nostamalla, tällöin raha ei olisi ”korvamerkittyä” ja kustannuksiin eivät osallistuisi kaikki.

Mikäli esim. ajatellaan omakotitonttia (kiinteistöä), niin tällä hulevesimaksulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa johdatetaanko hulevesia pois tontilta vai imeytetäänkö ne tontilla. Asia pitää ajatella hieman laajemmin, mitä jos kaduillamme ei tosiaan olisi viemäröintiä? Meillä tosiaan olisi hulevesi ongelma.

Lisäksi pitää kuitenkin muistaa että hulevesiä EI SAA JOHDATTAA NAAPURITONTILLE ELI EI MYÖSKÄÄN KATUALUEELLE. Pienillä tonteilla imeytys ei onnistu mitenkään siten että vesi pysyy vain omalla tontilla. Mikäli olet hulevesiviemärin asentanut tai olette saneeraamassa jätevesiviemäriä kannattaa aina edelleen laittaa hulevesiviemärille oma putki valmiiksi.

Maksutaulukko on tehty luokittelemalla kiinteistöt käyttötarkoituksen mukaan neljään eri luokkaan. Pientalojen kohdalla maksuksi on ehdotettu 50€, mikä on helppoa ja järkevää. Ajatelkaa jos kaupunki olisi alkanut selvittää montako prosenttia kiinteistöstä (tontin koosta) on katettua ja tehnyt siihen monimutkaisen laskentakaavan jolla maksu määräytyisi. Ei siitä tulisi mitään muuta kuin kallista. Maksutaulukko on yksinkertainen ja selkeä.

En tiedä osasinkoa avata asiaa tyhjentävästi mutta yritys oli kova ja keskustelen asiasta mielelläni lisää.

Hulevesi, hulevesi, hulevesi…

Hulevesimaksu saattaa tulla Turkuun ja pahalta näyttää. Toivotaan että kaupunginhallitus ei tätä kyseistä maksua hyväksy tällaisenaan. On täysin ymmärrettävää ettei kiinteistö saa johdattaa hulevettä jätevesiviemäriin, koska suuret määrät hulevettä myös sekoittavat puhdistamon toimintaa ja huonontavat sen puhdistustulosta. Kuten käy ilmi 15.4.2008 Turun vesilaitokselta tulleesta kirjeestä***.

Pienillä tonteilla on taas vaikeaa imeyttää hulevesiä kokonaan omalle tontille ja siinä käy helposti niin että vedet valuvat naapuritontille. Eli mitä pientalossa asuvat ovat tehneet? Me olemme hoitaneet asiat kuntoon ja hulevesille menee oma putki hulevesiviemäriin. Teimme sen mitä kaupunki vaati. Putken laittaminen maksoi tuhansia euroja, miksi sen laitoimme? Täysin turhaanko? Sillä summalla olisimme maksaneet hulevesimaksua vuosikausia.

Aikaisemmin hulevesiviemärit ovat kuuluneet Turun vesiliikelaitokselle, ja hulevesien viemäröinnin kustannukset on peritty osana jätevesiviemärimaksua tai näin ainakin väitetään. Jätevesimaksu on nyt 1,92 eur/kuutio. Mahtaako jäteveden perusmaksussa olla myös hulevesiosuutta? Perusmaksu jäteveden osalta on 7,44 eur/kk. Mikäli hulevesimaksu toteutuu, pidetään huoli että nämä kaksi muuta maksua pienenee.

*** 15.4.2008 kirjeessä joka on tullut Turun vesilaitokselta monille turkulaisille kiinteistön omistajille/haltijoille sanotaan mm. seuraavaa;
Vesilaitos alkaa periä kiinteistöiltä kaksinkertaiseksi korotettua jätevesimaksua, eli nk. sekaviemäröintimaksua 1.11.2008 alkaen. Maksu koskee kiinteistöjä jotka johdattavat hulevesiä (sade, sulamis-, ja perustusten kuivatusvedet) jätevesiviemäriin.

Välttyäksenne korotetulta jätevesimaksulta teidän tulee saneerata kiinteistönne tonttiviemäröinti siten, että hulevedet johdetaan asianmukaisella tavalla.
**************************************************************************************

Kovaa tekstiä ja monet hoitivat silloin ”velvollisuutensa” ja maksoivat silloin ja joutuvat taas maksumieheksi!

 

kaupunkipyöräjärjestelmä tulossa Turkuun

Turkua ei tule rakentaa autoilijan, pyöräilijän, kävelijän tms. yksittäisen liikkumistavan perusteella. Kaikkia liikkumismuotoja pitää voida käyttää ja kukin valitsee itselleen sopivan vaihtoehdon.

Lyhykäisyydessään kaupunkipyöräjärjestelmän ideana on lyhytaikainen polkupyörän lainaus, voit lainata pyörän miltä tahansa asemalta ja palauttaa mille tahansa asemalle. Palvelu tulee olemaan maksullinen, mutta hintoja ei ole vielä päätetty.

Kaupunkilaisten käyttöön tulisi 300 pyörää ja kolmisenkymmentä asemaa. Asemat kattaisivat alueen Turun linnalta keskustaan, ja siitä edelleen Kupittaalle.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päätti 7.12.2017 hyväksyä liikennesuunnitelman ja ne liikennesuunnitelmaotteet, joiden hyväksyminen ei poista autopaikkoja ja päätti palauttaa ne liikennesuunnitelmaotteet uudelleen valmisteltavaksi, joiden johdosta poistuu autopaikkoja sen selvittämiseksi voidaanko kaupunkipyöräasemien paremmalla sijoittelulla vaikuttaa poistettaviksi ehdotettujen pysäköintipaikkojen kokonaismäärään vähentävästi. Lisäksi johtokunta edellytti, että selvitetään jo ensivaiheessa kaupukipyöräasemien sijoittamismahdollisuus Ylioppilaskylän alueelle.

Päätös asiassa syntyi äänin 9-1, 3 poissa.

Hallituksen esitys tieliikennelaista

Mahdollisuus määrätä liikennevirhemaksu jo pienestä 1km/h ylinopeudesta. Tässä kohdassa esityksen tekijät ovat varmasti polkupyöräilijöitä tai heillä ei ainakaan taida olla mitään kokemusta autoilusta.

Peltipoliisit aiheuttavat jo sen, että osa autoilijoista ei keskity ajamiseen vaan varmistavat jopa äkkijarrutuksillaan sen että kamera ei välähdä. Syitä voi olla monia mutta yksi on se ettei tiedetä mikä nopeusrajoitus on voimassa sillä hetkellä. Jos nopeusrajoitus on 80km/h ja autoilija ajaa juuri tuota nopeutta, niin kameran kohdalla todella monella autoilijalla jarruvalot välähtää. Nopeutta halutaan vaistomaisesti pudottaa. Tästä aiheutuu haittaa liikenteen sujuvuudelle ja aiheuttaa useasti myös vaaratilanteita.

Mikäli tämä esitys menisi läpi, niin kaikki alkavat ajaa selvästi alle nopeusrajoitusten. Ei pyritä lähellekään sitä, ettei vahingossa tule sakkoa. Tämä pahentaa tilannetta entisestään.

Ajonopeuden sijaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ajotyyliin ja muihin selkeisiin ja räikeisiin rikkomuksiin. Esimerkiksi sopii hyvin tähän ajankohtaan sumuinen ja sateinen keli, jota onkin jatkunut jo pitkään. Ohitustilanteissa pitäisi ajaa riittävän kauas ennen kun palaa takaisin omalle kaistalle. Ei palata kaistalle, niin että ohitettavan auton tuulilasissa nastat paukkuu ja tuulilasi täynnä kuraa.

Myös vilkun käyttöön voitaisiin käyttää valvontaresurseja. Toki ylinopeuden valvonta on helppoa ja automatisoitua. Näin nopeudenvalvonnalla on helpointa kerätä rahaa valtion kassaan. Jos kuitenkin mentäisiin turvallisuus edellä!

Pitäisikö koko nopeusrajoitus-asia miettiä uudelleen? Onhan sillä työllistävä vaikutus kun 100km/h-liikennemerkit vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa 80km/h-liikennemerkkeihin. Mutta onko siinä järkeä, mielestäni ei. Yksinkertaisesti voisi olla yhdistelmämerkki jossa näkyy molemmat nopeudet ja alla lisäkilpi mikä kertoo milloin nopeusrajoitus on voimassa. No ehkäpä tuokaan ei ole järkevää, koska nykyään voi ainakin täällä etelässä olla myös joulukuussa kesäkelit.

Pitäisikö harkita uusia järkeviä liikennemerkkejä, voisiko olla liikennemerkki joka osoittaa että nopeus on tällä katuosuudella 80-100km/h kelin mukaan. Kesäkelillä kuivaa ja näkyvyys hyvä, voi ajaa 100km/h. Tällöin ei tarvitse ajaa edes talvella 80km/h, mikäli joulukuussa on kesäkeli. Lisätään vastuuta autoilijoille, silloin kun käytössä on joustavat nopeusrajoitukset liikenne sujuu turvallisesti. Mikäli on todella huono keli silloin voisi jo pienestäkin ylinopeudesta sakottaa.

Uusi vähimmäisnopeudesta kertova liikennemerkki sisältyy ehdotukseen. Merkkiä voinee käyttää tilanteissa, joissa halutaan kieltää esimerkiksi traktorit katuosuudella.
Tosin tämä merkki on jännä, jos keli on niin huono ettei voi ajaa sen osoittamaa nopeutta vaarantamatta liikennettä… Niin sakko napsahtaa 🙂

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varajäsenenä

Tomi on seuraavan kauden mukana kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varajäsenenä. Kiitos luottamuksesta ja erityiskiitos äänestäjille!

Täältä löydätte esityslistat, pöytäkirjat yms. asiat:
http://www.turku.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat/kiinteistoliikelaitoksen-johtokunta

 

VW Transporter ja automaattivaihteiston öljynvaihto

Itselläni on VW Transporter 2,5Tdi vuosimallia 2005. Huoltokirjassa ei ole mitään mainintaan koska automaattivaihteiston öljyt pitäisi vaihtaa. Mielipiteitä oli molemmiin suuntiin ei kannata vaihtaa sekä kannattaa vaihtaa, kuten myös ”vaihtotyylistä”.

VW Transporter 2005

Autolla on ajettu n. 266199 km ja automaattivaihteiston öljyä ei ole koskaan vaihdettu.

 

 

 

 

 

Päätin lopulta vaihdattaa ne, en sen vuoksi että vaihteistossa olisi vikaa tai muutakaan ongelmaa. Tosin en tiedä millainen vaihteisto on ollut uutena 🙂

Päädyin kokeilemaan BG PXT Öljynvaihtomenetelmää, joka poistaa kaiken vanhan öljyn ja lian sekä tekee myös automaattilaatikon pesun. Vaihto maksoi töineen ja tarvikkeineen 450eur. Kokonaisuudessaan aikaa meni noin 1,5 tuntia.

BG PXT2 Automaattivaihteiston öljynvaihtolaite

Tämän näköinen laite BG PXT, kytkettiin auton automaattivaihteiston letkujen väliin, lisättiin ”BG 106E AUTOMAATTIVAIHTEISTON PUHDISTAJA-AINE”. Tämän jälkeen tapahtui n. 15 min kestävä puhdistus vaihde.

BG PXT2 laitteen lasiputki

 

 

Tämän jälkeen laite alkoi vaihtamaan öljyä (vaihtoprosessissa vanha ja uusi öljy eivät sekoitu keskenään). Laitteessa oli lasiputki josta näki millaista öljyä laatikosta tuli pois. Todella mustaa oli, mutta niinhän aina 🙂

 

BG PXT2 laitteen lasiputki, uusi öljy.

Vaihtoprosessin aikana laitteeseen kaadettiin myös lisäaine (BG 303E CVT JA DSG VAIHTEISTOÖLJYN SUOJA-AINE). Aine siis sekoittui uuden öljyn joukkoon. Kun vaihtotyö oli lopuillaan alkoi lasiputkesta näkymään uutta öljyä.

 

 

En huomannut vaihteiston käyttäytymisessä mitään muutosta, toimi aivan kuten ennenkin. Nyt on tankillinen ajettu ja selkeä muutos tapahtui auton kulutus laski. Kulutus on ollut 11-12 litraa sadalla riippuen vuodenajasta yms. Nyt kulutus oli 9,8 litraa. Seuraan kulutusta ja päivitän tilannetta mitä tapahtuu tästä eteenpäin.