Hulevedestä lisää

Hauska juttu mutta parissa päivässä käsitykseni hulevesimaksusta muuttui täysin. On tosiaan totta että Turun vesilaitos on hieman alentanut jätevesimaksua ja todennäköisesti alentaa maksua vielä hieman joka kompensoi mahdollisesti tulevaa hulevesimaksua.

Hulevesimaksu on kohdennettu maksu, sillä rakennetaan, saneerataan ja ylläpidetään hulevesijärjestelmää, jotta kaupunki pysyy kuivana ja turvallisena. Hulevesijärjestelmä kuuluu kaupungin vastuulle ja ilman toimivaa hulevesijärjestelmää katumme olisivat jokia.

Miksi maksuperusteeksi on sitten päätetty ottaa kiinteistön kokoon ja katettuun pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun? Sen on katsottu olevan oikeudenmukaisin vaihtoehto, koska tällöin kaikki maksaa myös yritykset. Mikäli maksu otettaisiin vaikka kiinteistöveroa nostamalla, tällöin raha ei olisi ”korvamerkittyä” ja kustannuksiin eivät osallistuisi kaikki.

Mikäli esim. ajatellaan omakotitonttia (kiinteistöä), niin tällä hulevesimaksulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa johdatetaanko hulevesia pois tontilta vai imeytetäänkö ne tontilla. Asia pitää ajatella hieman laajemmin, mitä jos kaduillamme ei tosiaan olisi viemäröintiä? Meillä tosiaan olisi hulevesi ongelma.

Lisäksi pitää kuitenkin muistaa että hulevesiä EI SAA JOHDATTAA NAAPURITONTILLE ELI EI MYÖSKÄÄN KATUALUEELLE. Pienillä tonteilla imeytys ei onnistu mitenkään siten että vesi pysyy vain omalla tontilla. Mikäli olet hulevesiviemärin asentanut tai olette saneeraamassa jätevesiviemäriä kannattaa aina edelleen laittaa hulevesiviemärille oma putki valmiiksi.

Maksutaulukko on tehty luokittelemalla kiinteistöt käyttötarkoituksen mukaan neljään eri luokkaan. Pientalojen kohdalla maksuksi on ehdotettu 50€, mikä on helppoa ja järkevää. Ajatelkaa jos kaupunki olisi alkanut selvittää montako prosenttia kiinteistöstä (tontin koosta) on katettua ja tehnyt siihen monimutkaisen laskentakaavan jolla maksu määräytyisi. Ei siitä tulisi mitään muuta kuin kallista. Maksutaulukko on yksinkertainen ja selkeä.

En tiedä osasinkoa avata asiaa tyhjentävästi mutta yritys oli kova ja keskustelen asiasta mielelläni lisää.

Hulevesi, hulevesi, hulevesi…

Hulevesimaksu saattaa tulla Turkuun ja pahalta näyttää. Toivotaan että kaupunginhallitus ei tätä kyseistä maksua hyväksy tällaisenaan. On täysin ymmärrettävää ettei kiinteistö saa johdattaa hulevettä jätevesiviemäriin, koska suuret määrät hulevettä myös sekoittavat puhdistamon toimintaa ja huonontavat sen puhdistustulosta. Kuten käy ilmi 15.4.2008 Turun vesilaitokselta tulleesta kirjeestä***.

Pienillä tonteilla on taas vaikeaa imeyttää hulevesiä kokonaan omalle tontille ja siinä käy helposti niin että vedet valuvat naapuritontille. Eli mitä pientalossa asuvat ovat tehneet? Me olemme hoitaneet asiat kuntoon ja hulevesille menee oma putki hulevesiviemäriin. Teimme sen mitä kaupunki vaati. Putken laittaminen maksoi tuhansia euroja, miksi sen laitoimme? Täysin turhaanko? Sillä summalla olisimme maksaneet hulevesimaksua vuosikausia.

Aikaisemmin hulevesiviemärit ovat kuuluneet Turun vesiliikelaitokselle, ja hulevesien viemäröinnin kustannukset on peritty osana jätevesiviemärimaksua tai näin ainakin väitetään. Jätevesimaksu on nyt 1,92 eur/kuutio. Mahtaako jäteveden perusmaksussa olla myös hulevesiosuutta? Perusmaksu jäteveden osalta on 7,44 eur/kk. Mikäli hulevesimaksu toteutuu, pidetään huoli että nämä kaksi muuta maksua pienenee.

*** 15.4.2008 kirjeessä joka on tullut Turun vesilaitokselta monille turkulaisille kiinteistön omistajille/haltijoille sanotaan mm. seuraavaa;
Vesilaitos alkaa periä kiinteistöiltä kaksinkertaiseksi korotettua jätevesimaksua, eli nk. sekaviemäröintimaksua 1.11.2008 alkaen. Maksu koskee kiinteistöjä jotka johdattavat hulevesiä (sade, sulamis-, ja perustusten kuivatusvedet) jätevesiviemäriin.

Välttyäksenne korotetulta jätevesimaksulta teidän tulee saneerata kiinteistönne tonttiviemäröinti siten, että hulevedet johdetaan asianmukaisella tavalla.
**************************************************************************************

Kovaa tekstiä ja monet hoitivat silloin ”velvollisuutensa” ja maksoivat silloin ja joutuvat taas maksumieheksi!