Postilaatikkojen uusjako

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/1074331077/Postilaatikkojen+uusjako

TS:ssa 20.1. kirjoitetaan postilaatikkojen uusjaosta. Kirjoituksesta käy ilmi miten lain postilaatikkomukaan jakeluyhtiöllä on oikeus ryhmitellä postilaatikot haluamallaan tavalla. Turun kaupungin kiinteistölaitos ja Itella (jakeluyhtiö) ovat tehneet suunnitelmia yhdessä, hieno juttu mutta missä vaiheessa kysytään asiakkaiden (postin saajan) mielipidettä?

Laissa lukee seuraavasti: ”Kunta on velvollinen sallimaan kirjelähetysten keräilyssä ja jakelussa tarvittavien laitteiden ja vähäisten rakennelmien, kuten postilaatikkojen, sijoittamisen asemakaavassa osoitetuille yleisille alueille, milloin sijoittamista ei voida muulla tavoin järjestää postiyrityksen ja postin saajan kannalta kohtuullisella tavalla ja kohtuullisin kustannuksin.”

Eli laki sanoo yksiselitteisesti ”…milloin sijoittamista ei voida muulla tavoin järjestää postiyrityksen ja postin saajan kannalta kohtuullisella tavalla ja kohtuullisin kustannuksin”. Nyt joku on päättänyt, ettei postilaatikkojen sijoittamista voida jatkaa vanhoilla omakotialueilla kuten tähän asti. Perustelut kuitenkin puuttuvat, kuka on tämän päätöksen takana?

Laissa lukee myös ”Jos asianosaiset eivät sovi postilaatikkojen sijoittamisesta, siitä määrää kunnan rakennusvalvontaviranomainen ottaen huomioon kysymykseen tulevan paikan muun käytön ja tarkoituksenmukaisen postitoiminnan vaatimukset. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ratkaisussaan ottaa huomioon myös Viestintäviraston 14 §:n nojalla antamat yleiset ohjeet.” Mielestäni jakeluyhtiöllä ei ole oikeutta ryhmitellä postilaatikkoja haluamallaan tavalla.

Postilaatikot omissa ryhmissä, jossa jokainen laatikko on erilainen tulee olemaan kaupunkikuvallisesti kamala näky.

Uskon, että turkulaiset omakotiyhdistykset yhdessä keskusjärjestönsä TPK:n kanssa vastustavat postilaatikkojen ryhmittelyä kadun varsille.

Tomi Viitanen

Puheenjohtaja Vasaramäen Omakotiyhdistys r.y.
_____________________________________
http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/1074333100/Postilaatikkojen+uusjako

Tomi Viitanen kirjoitti, että Turun Kiinteistöliikelaitos ja Itella ovat tehneet suunnitelmia postilaatikkojen uusjaosta (TS 24.1.). Viitanen kysyi, milloin kysytään postin saajan mielipidettä ja ketkä ovat näiden päätösten takana. Kiinteistöliikelaitos on antanut Itellalle jakelusuunnitelman valmistelua varten lausunnon siitä, miten uudelleensijoitetut postilaatikot eivät haittaisi esimerkiksi lumien aurausta tai eivät ole kaapeleiden tai viemäreiden tiellä. Kiinteistöliikelaitos on antanut tämän lausunnon kadun pitäjänä ja maanomistajana, nimenomaan katujen kunnossapidon näkökulmasta.

Muihin kysymyksiin ei kiinteistöliikelaitos pysty antamaan vastausta, sillä jakelu-uudistus on Itellan ja postin saajan välinen asia. Ohjeistusta antaa ja jakelusuunnitelman osalta erimielisyyksiä ratkoo Viestintävirasto.

Jouko Turto

Toimitusjohtaja Turun Kiinteistöliikelaitos