Turku saattaa jatkossa kunnostaa tonttijohtoja

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/1074145210/Turku+saattaa+jatkossa+kunnostaa+tonttijohtoja

Kotimaa / TS / JARI HEINO

Turun vesilaitos saattaa tulevaisuudessa tarjota kiinteistönomistajille tontilla sijaitsevien vesijohtojen ja viemäreiden saneerausta. Tätä nykyä vesilaitos kunnostaa vain katujen alla kulkevia runkojohtoja, ja tonttijohtojen saneeraus pitää tilata yksityiseltä urakoitsijalta. Vesilaitos arvioi asiakaspalautteen perusteella, että uudelle palvelulle olisi runsaasti kysyntää. Ongelmana on kuitenkin se, kykenisikö Turku hinnoillaan kilpailemaan yksityisten kanssa.

Uutta palvelua pohditaan tänään torstaina Turun vesilaitoslautakunnassa. Mitään päätöksiä ei vielä tehdä, sillä asiasta halutaan ensin kuulla teknisten palvelujen lautakunnan ja kiinteistölautakunnan näkemys.kaivuu

– Palvelu ei ala ainakaan tämän vuoden aikana, Ensi vuonna sitä voitaisiin kokeilla esimerkiksi katukohtaisesti, vesilaitoksen toimitusjohtaja Irina Nordman arvioi.

Monet Turun vesilaitoksen asiakkaista ovat harmissaan siitä, että vesilaitoksen väki ei hoida tonttien johtoja. Toinen syy uudistukselle olisi se, että tonttijohtoja pitäisi saneerata nykyistä uutterammin. Nordmanin mukaan merkittävä osa vesijohtojen ja viemäreiden vuodoista johtuu heikkokuntoisista tonttijohdoista.

– Ne ovat yksityisomaisuutta, joten niitä ei ole tarkkaan tutkittu. Mutta me tiedämme, minkälaisia ja minkä ikäisiä rakenteita tonteilla on. Monet johdot on tehty sodan jälkeen rintamamiestonteille, eivätkä materiaalit ole olleet hyviä.

Monesta kiinteistöstä puuttuu myös hulevesiviemäri sateesta ja lumen sulamisesta peräisin olevaa valumavettä varten.

Turussa ei ole turvauduttu sellaiseen pakkokeinoon, että vesilaitos tekisi tai teettäisi kiinteistölle kuuluvan korjaustyön ja lähettäisi laskun perään.

Kotitalousvähennys olisi ongelma

Tällä hetkellä vesilaitos ilmoittaa kiinteistönomistajille runkojohtojen saneeraustarpeesta ja alustavasta aikataulusta kullakin alueella. Työmaamonttu täytetään heti, kun työ on tehty.

Kiinteistönomistaja on voinut tilata tonttijohtojen korjaussuunnitelman joltakin alan suunnittelijalta ja hankkia urakoitsijan maarakennus- ja putkitöitä varten. Vesilaitos on tehnyt sitten liitokset runkojohtoon.

Jos nyt kaavailtu uudistus toteutuu, vesilaitos antaisi runkojohtojen saneerausilmoituksen yhteydessä tarjouksen tontilla sijaitsevien vesijohtojen ja viemärien saneerauksesta. Kiinteistönomistaja voisi valita, tilaako hän työn vesilaitokselta tai yksityiseltä urakoitsijalta.

Kantona kaskessa voi kuitenkin olla kunnallisen palvelun hinta.

– Asiakaspalautteen perusteella melkeinen jokainen tarttuisi vesilaitoksen tarjoukseen. En kuitenkaan usko siihen, koska kunnallisen liikelaitoksen tekemistä perusparannuksista ei ole saanut tehdä kotitalousvähennystä. Vesilaitos ei voi myöskään tehdä töitä polkuhintaan kuten jotkut yksityiset, jotka pyrkivät valtaamaan markkinoita, Nordman sanoo.

Turun pitää myös selvittää, löytyykö kaupungilta riittävää kalustoa ja henkilötyövoimaa tonttijohtojen kunnostusta varten.

”Tässä touhussa ei ole järkeä”

Viime aikoina runkojohtoja on saneerattu esimerkiksi Vasaramäessä. Paikallisen omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Tomi Viitanen sanoo, että nykykäytäntö on aiheuttanut ongelmia.

– Ei tässä touhussa ole ollut mitään järkeä. Pahimmillaan katu on revitty kolme kertaa auki. Kaupunki on tullut ensin. Sen jälkeen on kunnostettu toisella puolella olevan kiinteistön putket ja yhdistetty runkoputkeen. Sitten on ollut vuorossa vielä toisen puolen naapuri.

Viitasen mukaan olisi hyvä, jos vesilaitoksen tekemän runkoputkikorjauksen tiedotuksen yhteydessä olisi saman tien kysytty, uusiiko vesilaitos myös tonttien putket.

Puheenjohtaja ei osaa sanoa, tulisiko kaupungin järjestämästä palvelusta kilpailukykyinen vaihtoehto yksityisiin urakoitsijoihin verrattuna.

– Eivät ihmiset nytkään mitään tarjouskilpailua ole ehtineet järjestää. On pitänyt ottaa se, jonka saa.