Lisää rahaa opetukseen, ei tuntikehyksen leikkauksia

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/1074025858/Lisaa+rahaa+opetukseen+ei+tuntikehyksen+leikkauksia

Turun päättäjille on tuntikehyksen nykytason säilyttäminen erittäin tärkeää ja silti kaupunginvaltuusto on hyväksynyt opetuslautakunnan määrärahan, joka alittaa opetuslautakunnan syyskuisen ehdotuksen yli kolmella miljoonalla eurolla. Näinkö meidän päättäjät näyttää meille, miten erittäin tärkeistä asioista huolehditaan?

Valtuustolle on vakuutettu, että nykyinen toiminnan taso säilyy, näin ei kuitenkaan ole. Onko rehtoreilta, opettajilta, koulun henkilöstöltä tai lasten vanhemmilta kysytty mitään? Ei varmastikaan, asioista päättävät ilmeisesti ihmiset, joilla lapset ovat jo aikuisia.

Lapsista tulee isoina sellaisia, kuin me vanhemmat, päiväkotien hoitajat, opettajat yms. heistä opetamme. Jos tuntikehystä pienennetään ennestään ja oppilaiden ”työpäivät” lyhenevät entuudestaan, mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa?

Esimerkiksi koulunkäyntiavustajien määrää karsitaan, oppikirja-, koulutarvike-, ja työainemäärärahoja karsitaan. Opettajien motivaatio laskee? Entäs aika, kun ei ole koulua ja vanhemmat käyvät töissä? Me vanhemmat käymme töissä pääsääntöisesti kahdeksan tuntia päivässä + työmatkat ja ruokatauko, yhteensä siis noin yhdeksän tunnin päiviä.

Ongelmia ilman lisäsäästöjä on jo nyt nähtävissä, luokkakoot ovat aivan liian suuria, kaikki oppilaat eivät pysy opetuksen vauhdissa mukana. Opetuksesta pahasti jälkeen jääneet oppilaat, eivät pysty omaksumaan uusia asioita ja näin häiriintyy kaikkien opiskelu. On aivan käsittämätöntä, että opetuksesta säästetään, siis rahasta joka vaikuttaa olennaisesti lapsiemme tulevaisuuteen.

Opetukseen on suunnattava lisää rahaa ja varmistaa ennemmin lisätunteja opettajille, kuin palkata lisää johtajia. Mihin tarvitsemme johtajien johtajia, tuottamaan toisilleen töitä. Nyt päättäjät tekemään kierroksia ala-asteille ja ylä-asteille. Katsomaan mikä tilanne on oikeasti. Älkää luottako siihen miltä asia näyttää paperilla tai miten asioiden pitäisi olla.

Hyvät vanhempainyhdistykset ja oppilaiden vanhemmat, nyt on teidän vuoro toimia näkyvästi ja kuuluvasti.

Tomi Viitanen