Energiatodistuslain muuttaminen

Suomen Omakotiliiton perustaman aloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297

Uusilta rakennettavilta omakotitaloilta on vaadittu laskennallinen energiamuotokertoimilla painotettu energiatodistus vuodesta 2008 lähtien. Energiamuotokertoimilla pyritään arvottamaan omakotitalon lämmitysjärjestelmän ympäristöystävällisyyttä.

Uusien omakotitalojen osalta energimuotokertoimien käyttö laskennallisen energiatodistuksen laadinnassa on perusteltua, koska sillä voidaan ohjata rakentajia valitsemaan ympäristöystävällinen lämmitysjärjestelmä. Vanhojen pientalojen osalta asianlaita on toinen. Lämmitysjärjestelmän saneeraus ei useinkaan ole taloudellisesti perusteltavissa talon elinkaari huomioiden. Lämmitysjärjestelmän vaihto on aina suuri taloudellinen investointi. Valtiovalta aikoinaan ohjasi pienrakentajia valitsemaan esimerkiksi sähkölämmityksen. On kohtuutonta jälkikäteen rangaista sähkölämmittäjää korkealla 1,7 energiamuotokertoimella.

Vanhoja ja uusia omakotitaloja on vaikea, ellei jopa mahdoton vertailla keskenään. Vähintäänkin se on hyvin kyseenalaista.Kunkin aikakauden lainsäädännön vaatimukset ja hyvä rakennustapa ovat muuttuneet. Se, mikä aikanaan oli hyvä rakennustapa, ei ole sitä nykyisessä katsannossa. Siitä syystä niiden keskinäinen vertailu ei voi olla kestävää, eikä ole siten oikeudenmukaista. Yhtäläiset energiamuotokertoimet uusille ja vanhoille omakotitaloille erityisesti korostavat tätä ristiriitaa. Laskentakaavassa huomioitavat energiamuotokertoimet vaikuttavat merkittävästi siihen, että todellisen energiankulutuksen ja laskennallisen energiankulutuksen ero voi muodostua suureksi, jopa kolminkertaiseksi. Tämä ei voi olla lain tavoitteiden mukaista.

Aloite on nyt allekirjoitettu ja toivotaan että se johtaa myös toimenpiteisiin.

Tomi Viitanen

Vasaramäen alueelle ei tule rakentaa korokkeita

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/271228/Vasaramaen+alueelle+ei+tule+rakentaa+korokkeita

Vastaus nimimerkeille ”Yksi Rakuunatien asukas” (TS 26.9.) sekä ”Osa Kirsikkatien asukkaista” (TS 24.10.). Molemmat kirjoitukset ovat hyviä ja varmasti pitävät paikkaansa ainakin siltä osin miten liittyvät turvallisuuteen ja liikennesääntöjen noudattamiseen.

Molemmissa kirjoituksissa on mainittu alueen kolmenkymmenen kilometrin nopeusrajoituksesta, läpiajokiellosta Hippoksentieltä Hautausmaantielle ja päinvastoin sekä läpiajokiellosta Lemminkäisenkadulta Hautausmaantielle ja päinvastoin.

On aivan totta, että läpiajokiellosta huolimatta läpiajoa tapahtuu jatkuvasti, myöskään 30 km/h aluenopeusrajoitusta vain harva noudattaa. Näiden rikkomusten lisäksi on myös muita ongelmia, ihmiset pysäköivät ja jopa ajavat surutta jalkakäytävillä jne. Mitä jos joku tulee samaan aikaan portinpielestä jalkakäytävälle ja jää auton alle? No on sanomattakin selvää että autoilija on väärässä. Valvontaa siis todella kaivataan, toivottavasti poliisitkin lukevat mielipidekirjoituksia.

Olkoon tämä kirjoitus vetoomus kaikille moottoriajoneuvon käyttäjille! Ajattehan Vasaramäessä liikennesääntöjen mukaan enintään 30 km/h ja huomioitte, että lähes kaikki risteykset ovat tasa-arvoisia risteyksiä.

Mitä tulee kirjoittajien töyssy- ja koroke-ehdotuksiin Vasaramäen alueelle ei tule rakentaa minkäänlaisia töyssyjä tai korokkeita. Savipohjasta johtuen kaikenlaiset epätasaisuudet, kuten kuopat, töyssyt, korokkeet tms. saattavat aiheuttaa kiinteistöille vaurioita.

Toisessa kirjoituksessa puhuttiin yötäpäivää kaahaavista mopopojista, mistä kirjoittaja tietää että ajajat ovat poikia? Voivathan kuskit olla myös tyttöjä. Itse en allekirjoita koko väitettä, mielestäni Rakuunatiellä ei ole öisin mopokaahailua. Entä muualla Vasaramäessä?

Toivoisin jatkossa kaikilta, ennen kuin ehdotatte yksittäisiä asioita julkisesti kaupungille, niitä pohdittaisiin kokonaisvaltaisesti koko Vasaramäen alueen parhaaksi ettei aiheuteta muille lisää haittaa taikka harmia. Yhdistys puuttuu tehokkaasti myös liikenteellisiin ongelmiin, mikäli tarvetta on.

Tällä hetkellä Vasaramäen suurin liikenteellinen ongelma on vasta tulossa. Rakuunapuistoon mahdollisesti rakennettavien kerrostalojen aiheuttama liikenne koko Vasaramäen alueelle huolestuttaa ja varsinkin jos tämä kaikki liikenne ohjataan Turjantielle.

Tomi Viitanen, puheenjohtaja, Vasaramäen Omakotiyhdistys r.y.

Rakuunapuistoon rakentamisesta

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/258210/Rakuunapuistoon+rakentamisesta

Olemme Vasaramäen omakotiyhdistyksessä yllättyneinä ja hieman tyrmistyneinäkin seuranneet Rakuunapuiston asemakaavamuutoksen käsittelyä. Jo ensinnäkin siksi, että Rakuunapuistoon ei tulisi rakentaa yhtään mitään.

Rakuunapuisto tulisi säilyttää kokonaisuudessaan metsäisenä ulkoilualueena ja virkistysalueena, kuten olemme jo aiemminkin painottaneet. Esitys on ollut jo lausuntokierroksella. Uudessa asemakaavaluonnosehdotuksessa päiväkodin ja kerrostalojen naapuriin rakennettavien kerrostalojen – 8 000  kerrosneliötä, luokkaa 100 asuntoa – autoliikenne on nyt suunniteltu tapahtuvaksi päiväkodin ja Siwan kerrostalon välissä olevan alueen halki Turjantielle. Tällä hetkellä alue on puistoa, puita ja nurmikkoa.

Alkuperäinen  vaihtoehto oli alueen toiselta puolelta suoraan Hautausmaantielle. Tästä uudesta yksinomaan Turjantien kautta tapahtuvasta yhteydestä aiheutuu huomattava määrä – satoja ajoneuvoja vuorokaudessa – uutta liikennettä omakotialueellemme.

Turjantien vartta pitkin kulkee paljon päiväkodin ja koulun lapsia. Päiväkodin kohdalla liikenne on muutoinkin erittäin vilkasta aamuisin ja iltapäivisin. Sen  lisäksi liikenteestä aiheutuu uutta ”laillista” läpiajoliikennettä alueellemme.

Erityisesti Kirsikkatien ja Rakuunatien läpiajoliikenne tulee  lisääntymään huomattavasti. Tietysti liikenne lisääntyy huomattavasti myös Turjantiellä ja Lehmustiellä. Tämän emme halua toteutuvan, koska on  myös muita vaihtoehtoja.

Mikäli kerrostalot joskus tullaan rakentamaan, pitää ajoyhteys tulla Hautausmaantien puolelle. Hautausmaantiellä on 40 kilometrin nopeusrajoitus, joten  kerrostalon maanalaisesta parkkiluolasta on autoilijankin suht turvallista liittyä Hautausmaantielle ja ajaa sieltä lyhintä tietä liikennemerkkejä noudattaen Uudenmaantielle tai Skarppakullantielle.

Päiväkodin ja Siwan kerrostalon välinen alue tulee jäädä puistomaiseksi ilman ajoyhteyttä!

Tomi Viitanen, puheenjohtaja, Vasaramäen Omakotiyhdistys r.y.

Vasaramäen puistoalueelle viisikerroksisia asuintaloja

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/1074207132/Vasaramaen+puistoalueelle+viisikerroksisia+asuintaloja

Kotimaa / TS / JARI HEINO

Hautausmaantien varrelle Vasaramäen Rakuunapuistoon on tulossa kerrostaloalue. Turun Rakennekymppi Oy anoo suunnitteluvarausta noin 2,4 hehtaarin alueelle. Yritys suunnittelee viisikerroksisia asuinrakennuksia.

Rakuunapuisto on Turjantien, Lehmustien ja Hautausmaantien rajaama alue Turun hautausmaan pohjoispuolella. Lehmustietä reunustaa 4- ja 5-kerroksisten asuintalojen rivistö. Turjantien ja Hautausmaantien kulmauksessa toimii päiväkoti.

Loppuosa puistosta on kalliometsää. Sitä koskeva suunnitteluvarausanomus saapuu Turun ympäristö- ja kaavoituslautakuntaan lausunnoille huomenna tiistaina.

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsasen esitys on puoltava. Ehtoina on, että riittävä osa alueesta säilyy virkistyskäytössä ja puustoa säilyy mahdollisimman paljon. Autopaikat tulisi sijoittaa maan alle.

Turun Rakennekymppi Oy:n toimitusjohtaja Ari Kajavalta sanoo, että suunnittelutyössä on esillä vielä useampia malleja. Neljän kerrostalon rakentaminen on todennäköisempää kuin kuuden.

– Ideana tässä on se, että Vasaramäen väki ikääntyy. Näistä tulisi puolittain senioritaloja sellaisille, jotka eivät tarvitse vielä palvelutaloa mutta eivät enää jaksa hoitaa omakotipihaa, hän kertoo.

Käytännössä se tarkoittaa alueelle sellaisia rakenteellisia ratkaisuja, että huonompikuntoisetkin pystyisivät liikkumaan.

– Tulossa on tasokkaita ja moderneja kovan rahan omistusasuntoja. Semmoista rapattua, vaaleaa pintaa, Kajavalta kertoo.

”Viimeinen metsäpläntti”

Puistorakentaminen ei saa kiitosta Vasaramäen alueen asukkailta.

– Ikävää, jos alueen viimeinen metsäpläntti menee rakentamisen alle. Päiväkotilaisetkin tekevät usein metsäretkiä alueelle, sanoo Vasaramäen Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Tomi Viitanen.

Viitanen harmittelee, ettei Rakuunapuiston kuulumisella Turun viheralueohjelmaan ole mitään käytännön merkitystä. Yhdistys on kirjelmöinyt vastustavasta kannastaan Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsenille. Lopullisesti suunnitteluvarauksesta päättää kiinteistölautakunta.

Kerrostaloja Vasaramäen Rakuunapuistoon

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/1074205096/Kerrostaloja+Vasaramaen+Rakuunapuistoon

Vasaramäen Rakuunapuistoon on haettu suunnitteluvarausta. Turun kaupungin AMO-työryhmä on päättänyt esittää lautakunnille suunnitteluvarauksen myöntämistä Vasaramäen Rakuunapuistoon. Hakemuksessa on mainittu jotain viisikerroksisista taloista.

Rakuunapuistohan sijaitsee Hautausmaantien varrella, Rakuunatien päiväkodin takana. Rakuunapuisto on elävä osa Vasaramäkeä, mukava pieni metsikkö. On ollut mukavaa kuulla Rakuunatien päiväkodin lapsilta ja henkilökunnalta, miten he ovat tehneet mm. retkiä metsään. Entä tulevaisuudessa?

Nyt tämä pikku metsikkö on vaarassa. Laki ei velvoita huomioimaan Turun viheralueohjelmaa 2006-2015, joten siitä ei ole tässä asiassa mitään hyötyä. Tällaiset suunnitteluvaraushakemukset tulisi evätä jo hakemusvaiheessa. Turku ei anna siihen suuria mahdollisuuksia, koska Turun kaupunki ei tiedota suunnitteluvaraushakemuksista mitenkään, työ tehdään täysin virkamiestyönä. Kukaan ei pysty vaikuttamaan suunnitteluvaraushakemukseen, koska ei ole tietoa, että sellainen hakemus on tehty. Vasaramäen Omakotiyhdistys on tehnyt kiinteistölaitokselle aloitteen koskien suunnitteluvarauksien tiedottamista.

Suunnitteluvarauksen yhteydessä ratkaistaan onko hankkeen johdosta syytä käynnistää kaavoitus/kaavan muuttaminen. Mielestäni Vasaramäessä ei ole liikaa viheralueita, kuten puistoja, metsiköitä tms… Rakuunapuisto on myös jatkossa säilytettävä puistona. Suunnitteluvarausluvat myöntää kiinteistölautakunta.

Tomi Viitanen

Puheenjohtaja, Vasaramäen Omakotiyhdistys r.y.