Kakskerran koulun oppilaat Haarlan koulun oppilaiksi 1.8.2014 alkaen toistaiseksi

Jaoston asialistalla oli 26.2.2014 asia 3 ”Kakskerran koulun oppilaat Haarlan koulun oppilaiksi 1.8.2014 alkaen toistaiseksi”. Asia jäi pöydälle, koska kaipaamme asiasta lisätietoa. Toivon asianosaisten ottavan yhteyttä asian tiimoilta mikäli tämän huomaatte.

Itse en oikein saanut käsitystä ovatko Kakskerran koulun opettajat asiasta samaa mieltä vai onko jotain pelkoa työpaikkojen menettämisestä?

Puhelu suoraan asianosaiselle oli erittäin valaiseva. Olinhan itse saanut kokouksessa aivan erilaisen käsityksen asiasta.

Yhden vihjeen haluan antaa, kun teette aloitteita, ehdotuksia tai tuotte esiin mielipiteitänne tms. laittakaa mukaan aina omat yhteystiedot.

 

Turun ei tule nipistää perusopetuksesta, eikä nostaa veroprosenttia

Nyt en ihan ymmärrä TS 4.6. ollutta uutista ”Turun uudistusohjelma sulkisi uimahalleja ja nostaisi bussilippujen hintoja”.Turun ei tule missään nimessä nipistää perusopetuksesta, ei missään muodossa. Turku sai ylimääräistä rahaa perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen, nyt kuitenkin saimme lukea että, paketti sisältäisi perusopetuksen keskimääräisen luokkakoon kasvattamista 19 oppilaasta 21:een. Jos näin käy voi turku menettää saadut rahat.
Tosin uutinen on kirjoitettu toimittajan näkökulmasta, toivottavasti suunnitelma ei oikeasti ole toteutumassa.

Asia palautettiin 3.6. kaupunginhalituksen kokouksessa valmisteluun kaupunginjohtaja Aleksi Randellin pyynnöstä. Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat.

Mitä tulee veroprosentin korottamiseen 18,75:stä 19,75:een vuoden 2014 alusta, sekään ei ole kestävä ratkaisu taloudellisten ongelmien hoitoon. Vastustan jyrkästi.

KO suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston kokous 24.4.2013

Kokouksen alussa meille esiteltiin KiVa koulu hanketta. KiVa Koulu® on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella.

Tutustu hankkeeseen osoitteessa: http://www.kivakoulu.fi/

Kokouksen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta:
http://www05.turku.fi/ah/kasosvpj/2013/

Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston kokouksesta

Huheijaa, jaoston kokous venähti todella pitkäksi. Paljon pitäisi säästää, mutta mistä säästää kun ei ole mitään mistä voisi säästää. Esikoulujen uimakoulua uhkaa lakkautus, kannatan kuitenkin sen säilyttämistä.

Turku on saanut myös valtion erityisavustus perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi lukuvuodelle 2013 – 2014 lähes 2,5 m€. Lisäksi Turku on saanut koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun valtionavustuksen lähes 2,3 m€.

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontuu keskiviikkona 27.3. Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta:
http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2013/

Jaoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta:
http://www05.turku.fi/ah/kasosvpj/2013/

Vasaramäen koulun oppilaita ei saa siirtää muualle

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/436754/Vasaramaen+koulun++oppilaita+ei+saa+siirtaa+muualle

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta pohtii vuoden alussa vuosien 2013–2020 opetusratkaisuja. Esityksessä kerrotaan muun muassa, että uuden Hirvensalon koulun rakentamisen vuoksi Vasaramäen koulun 7–9-luokkalaiset siirtyvät huonokuntoisesta ja tarpeettoman suuresta tilasta Luostarivuoreen. Järjestelyä puolletaan ajatuksella, että koulu voidaan purkaa ja tontti hyödyntää muihin tarkoituksiin.

Järjestely tosin pidentäisi oppilaiden koulumatkaa ja lisäisi kouluun kuljettettavien oppilaiden määrää kuljetusvelvollisuuden piiriin. Esityksessä todetaan myös, että uuden Skanssin alueen tilanne jää tältä osin kokonaan huomioimatta. Jos Luostarivuoreen rakennetaan 650 opiskelijan lukio, ei taloon mahdu enää Vasaramäen koulun oppilaita. Tällöin näille on joko saneerattava Kupittaan koulutalon tilat tai rakennettava uudet tilat.

Mielestämme Vasaramäen yhtenäiskoulun, Syreenin yksikköön (Kupittaan koulutalo) jää tyhjää tilaa, kun lukio siirtyy koulun tiloista pois syksyllä 2013. Yksikköön jää reilut 300 7–9-luokkalaista oppilasta. Tällä hetkellä 7–9-luokan oppilaat käyttävät myös koulun toisen yksikön tiloja, koska tiloja ei ole riittävästi. Lisäksi Vasaramäen koulussa alkaa lisäopetus ”9+-luokka”, joka tarvitsee myös lisätilaa. Näin ollen tarpeetonta tilaa ei jää kovinkaan paljon: päinvastoin tilat tulevat nykymitoituksen tasolle. Kuntoselvityksen mukaan rakennuksessa voidaan vielä opettaa.

Vasaramäen koulun 7–9-luokan oppilaita ei tule siirtää muualle, koska tällöin hyväksi havaittu yhtenäiskoulumalli rikotaan. Järjestelmä toimii nyt loistavasti. Kiitos siitä kuuluu rehtorille, opettajille, muulle henkilökunnalle, aktiivisille huoltajille sekä tietysti oppilaille.

Vasaramäen alueella on neuvola, päiväkoti ja yhtenäiskoulu. Miksi hyvää toimivaa kokonaisuutta tulisi pilkkoa? Muutama vuosi sitten selvityksessä kerrottiin, kuinka oppilasmäärät tulevat alentumaan lähivuosina. Olimme tällöin eri mieltä asiasta ja kuinka nyt kävikään. Oppilasmäärät eivät ole alentuneet vaan pysyneet kutakuinkin samalla tasolla. Vasaramäkeen ja Vasaramäen läheisyyteen tulee uusia asuntoja jatkuvasti – Skanssin alueen lisäksi muun muassa Rakuunapuistoon (Hautausmaantien varteen) ja Villenpuistoon (Uuudenmaantien varteen). Oppilasmäärät eivät ainakaan vähene lähiaikoina.

Paras vaihtoehto olisi mahdollisimman pikainen lisätilojen rakentamisen aloittaminen. Lisätilat tulisivat Lehmuksen yksikön viereen Vasaramäen koulun 7–9-luokkalaisille. Tämä tehostaisi entisestään yhtenäiskoulumallia. Samalla liikenne- ja pysäköintijärjestelyt voidaan suunnitella uusiksi ja huomioida monia asioita, jotka on aiemmin jätetty huomioimatta. 7–9-luokkalaisia ei tarvitse välillä siirtää mihinkään, koska nykyisessä rakennuksessa voi aivan hyvin opettaa.

Tomi Viitanen, Vaskun vanhemmat, pj. Vasaramäen Omakotiyhdistys, pj.

OAJ:n kuntavaalitavoitteet Turussa 2012

Tämän allekirjoitan täysin.

OAJ:n päätavoitteet ovat seuraavat:

  1. Koulutuksen tasa-arvo ja palvelujen saatavuus turvataan joka puolella Suomea
  2. Palvelun laadun osatekijät kuntoon
  3. Kunta kilpailukykyiseksi työnantajaksi
  4. Kuntien kannattaa investoida koulutukseen, koska se maksaa itsensä aina takaisin.

Turussa tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:
Varhaiskasvatus
Laadukkaiden, pedagogisten varhaiskasvatuspalvelujen tulee olla kaikkien alle kouluikäisten, myös kotihoidossa olevien lasten ulottuvilla.
Pätevien lastentarhanopettajien saatavuus pitää turvata kannustavalla palkkauksella, pysyvillä työsuhteilla sekä terveellisillä ja turvallisilla työolosuhteilla.

Perusopetus
Perusopetuksen pysyvä ryhmäkoko ei missään olosuhteissa saa ylittää 1.–2. luokilla 18 oppilaan ja muilla luokilla 20 oppilaan enimmäismäärää.

Yhdysluokilla ja työturvallisuuden kannalta vaarallisessa opetuksessa ryhmän koko ei saa ylittää 16 oppilasta.

Turun on lisäksi varattava tukiopetukseen ja erityisopetukseen riittävästi resursseja.

Lukiokoulutus
Lukiokoulutuksen ja oppilaitosverkon kehittäminen ei saa perustua pääasiallisesti taloudellisiin lähtökohtiin. Tärkeänä arvona tulee olla opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Siksi uusia jättikampuksia suunniteltaessa on aina ensin laadittava pedagoginen arvio ja sosiaalisten vaikutusten arviointi. 

Ammatillinen koulutus
Ammatillisessa opetuksessa opiskelijat tarvitsevat ammattitaitoisen opettajan ohjausta, opetusta ja kasvun tukemista koko kolmivuotisen opiskelun ajan.

Turun pitää lisätä lähiopetuksen määrää ammatillisessa nuorisoasteen koulutuksessa 28 tunnista 30 tuntiin viikossa (OAJ:n tavoite on 32 h/ov).

Aikuiskoulutus
Aikuiskoulutuspalveluja on kehitettävä monipuolisena ja joustavana tienä lisätä alueen yritysten ja työelämän osaamista sekä kilpailukykyä.

Aikuiskoulutuksella vastataan yhteiskuntatakuun /koulutustakuun tuomiin haasteisiin.

Kupittaan ilotulituksesta ilo lapsille

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/297268/Kupittaan+ilotulituksesta++ilo+lapsille

Caiu Salmio Paimiosta moittii mielipidekirjoituksessaan (TS 6.1.) Turun järjestämää DSC01100ilotulitusta Kupittaan puistossa. Itse olemme käyneet seuraamassa ilotulitusta joka vuosi, siitä asti kun ilotulitus on järjestetty. On aivan selvää, että seuraamassa olevien lasten ikähaarukka voi olla suuri. Osa lapsista on herkempi paukkeelle ja osa ei ole moksiskaan. On myöskin selvää, että pienellä lapsella tulee olla kuulosuojaimet ja mahdollisesti jopa suojalasit. Myöskään erityisesti herkkien lasten vanhempien ei pitäisi tuoda lapsiaan liian lähelle ilotulitusta, ilotulitusta voi tarvittaessa seurata hieman kauempaakin.

Omat lapsemme ovat iältään 7–13-vuotiaita, heidän mukaansa ilotulitus oli hyvä ja hieno. Suurimmalle osalle lapsista ilotulitus oli vuoden viimeisen illan kohokohta. Toivon lasten puolesta, että Turku jatkaa tätä perinnettä samalla tyylillä myös tulevina vuosina.

Lähialueen asukkaana huomioin yhden ja saman ongelman joka vuosi. Ongelma liittyy liikenteeseen. Autoilijat pysäköivät  ja ajavat niin nurmikolla kuin jalkakäytävillä. Mutta tähän on tultu, massatapahtumissa on liikenteen osalta voimassa ”viidakon” lait.

Tomi Viitanen

Vasaramäen kenttä kuntoon talkoilla

http://www.ts.fi/viihde/1074337239/Vasaramaen+kentta+kuntoon+talkoilla

Viihde / TS / SINIKKA ESKOLA

Yksinäinen mies kolasi maanantaina aamupäivällä Vasaramäen pallokentän jäätä koulun tuntumassa Turussa. Eikä hän suinkaan ollut ensimmäinen. Takana on talvilomaviikko, jolloin kenttäkin kuhisi luistinten suihkeesta ja kiekon lämäreistä iltamyöhään.

Talvi kuitenkin jatkuu ja niin jatkuisi jääharrastuksetkin, mutta pukukopin seinään on isketty tyly tiedote, joka kertoo yksiselitteisesti, että kentän ylläpito loppuu sunnuntaina 22.2.2009 allekirjoituksella Turun Viherliikelaitos. Samalla siinä esitellään eri puolilta kaupunkia tukku muita kenttiä, joita toistaiseksi kunnostetaan.

Vaan Vasaramäessä ei lannistuttu. Paikallinen omakotiyhdistys tarttui toimeen siltä seisomalta, ja jo aamutuimaan ennen töihin menoa puheenjohtaja Tomi Viitanen kävi kolaamassa oman osuutensa.

Työtä jatkoi eläkkeellä oleva opettaja Heikki Knuuti.heikki

– Ei tarvitse kauan kävellä, niin lämmin tulee, hän naurahtaa.

Kaupungin puinen ja leveäteräinen kola on painava käsitellä, mutta irrottaa pinnasta kyllä lunta tehokkaasti.

– Kun Turussa nyt kerrankin on lunta ja jäätä, niin täytyyhän siitä ottaa kaikki irti. Tätä kenttää käyttävät ennen kaikkea koulun oppilaat ja päiväkodin pikkuväki, mutta myös lähistöllä asuvat.

– Lisäksi meillä on lämmin koppi, jossa on mukava laittaa luistimet jalkaan, Knuuti esittelee.

Kentällä voi luistella vielä pimeälläkin.

Ei talvea voi lukita päättyneeksi tiettyyn päivämäärään, sen toki tietää myös Turun kiinteistöliikelaitokselta viheraluepäällikkö Lauri Laine.

– Arvaa vaan, kuinka moniin soittoihin olen saanut vastata, kun tiedotteet kentille ilmestyivät, Laine huokaa.

– Todellakin sopimukset on tehty tiettyyn päivämäärään saakka, valtaosa päättyi sunnuntaina. Vaikka talvi jatkuu, nyt haetaan säästöjä. Kaikkien kaupungin 51 kentän kunnossapito olisi maksanut ylimääräiseltä viikolta 25 000 euroa.

– Nyt tarvitaan sitä kuuluisaa talkoohenkeä, josta Vasaramäki on loistava esimerkki, kannustaa Lauri Laine.

Hän muistuttaa, että kaupunki pitää huolta vielä viidestä kentästä – Nummessa, Varissuolla, Pansiossa, Runosmäessä ja Hirvensalossa. Lisäksi liikuntapuolen hoidossa ovat Urheilupuiston ja Kupittaan kentät sekä Parkin kenttä ja Kupittaan mutkitteleva luistelurata.

Ohuesti jäätyneet kentät leuto sää ja auringonpaiste haperoittavat helposti rikki. Mutta sitä odotellessa kannattaa muuallakin kaivaa esiin talkoohenki ja ryhtyä hommiin lasten ja aikuisten yhteiseksi iloksi.